Nowe warunki kredytu dla przedsiębiorców

Powszechna Mazowiecka Agencja Finansowa informuje

 

Z dniem 12 października 2016 wdrożono II fazę projektu Enterprice, w związku z czym w kredytach dla Przedsiębiorców wprowadzono od dziś następujące zmiany:

 

 • zwiększono maksymalną kwotę kredytu do 300 tys. zł. brutto
 • dodano możliwość finansowania Klientów rozliczających się z US na podstawie ryczałtu albo karty podatkowej,
 • zaimplementowano dodatkowe oceny metody zdolności kredytowej, umożliwiające także finansowanie firm wykazujących stratę księgową:
   • metodę II dynamiki, w której zdolność badana jest na podstawie dynamiki dochodów z porównywalnych okresów rozliczeniowych (analiza na podstawie KPiR) oraz
   • metodę III tzw. pełną, w której zdolność określana jest na podstawie analizy przyszłych przepływów finansowych firmy.

 

 

W praktyce oznacza to:

 większą dostępną kwotę kredytu – 300 tys. zł dla mikrofirmy to możliwość sfinansowania znacznego przedsięwzięcia biznesowego.

zwiększenie o 1 000 000 firm grupy docelowej do której można kierować ofertę kredytową –  wdrażając EnterPrice II i rozszerzając ofertę o kredyty min. dla firm rozliczających się z US w formie ryczałtu i karty zwiększa się grupa docelowa

więcej zdolności – cześć wniosków, które  obecnie dostają negatywną decyzję kredytową, po rozszerzeniu metodyk oceny zdolności kredytowej ma szanse na decyzje pozytywną!

 

Poniżej przykłady zastosowania wdrażanych metodyk:

 • Klient wnioskuje o 300 tys. zł. gdyż chce sfinansować założony projekt biznesowy . Rozlicza się z US na KPiR  –  wniosek zostanie oceniony metodą dynamiki, a w przypadku braku zdolności kredytowej na dokumentach finansowych  może zostać skierowany do oceny metoda pełną. Zmaksymalizowane zostały szanse Klienta na uzyskanie kredytu oraz  odpowiedniej wysokości kwoty kredytu.

 

 • Firma Klienta wykazuje niewielki przychód, nie wykazuje dochodu, prowadzi firmę z branży powszechnie uchodzącej za działalność zagrożoną tzw. „szara strefą”  –  wniosek kierowany jest do oceny metodą pełną. Analityk terenowy przeprowadzi analizę przepływów pieniężnych oraz oceni perspektywę wzrostu wyników finansowych firmy w okresie kredytowania. Cały proces oceny wniosku metoda pełną nie będzie trwał dłużej niż 24h.

 

 

Po więcej informacji zapraszamy serdecznie do naszego oddziału.Dodaj komentarz